ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ พร้อมด้วย ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ จัดสร้างมาตรฐานจริยธรรมร้านเพชรและอัญมณีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค !!

เมื่อวันที่16สิงหาคม2562(17.00น.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.)ร่วมกับL.S.JEWELRY GROUP.และ ภาคส่วนของข้าราชการตำรวจ ได้ร่วมกันจัดสร้าง”มาตรฐานทางจริยธรรม ร้านเพชรและอัญมณี” โดยร้านเพชรที่จะผ่านมาตรฐานจะต้องได้มาตรฐานทั้งสินค้า บริการ และที่สำคัญที่สุดคือ “จริยธรรม”ในการประกอบธุรกิจ …โครงการนี้จะเป็นมาตรฐานสำคัญเพื่อผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างสูงครับ

รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)พร้อมทั้งผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดา คณบดีของคณะอัญมณี และผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล ได้ร่วมกันประชุมที่ L.S.JEWELRY (ห้างเพชรหลีเสง)เขตพระนคร บางลำภูเพื่อจัดสร้าง”มาตรฐานทางจริยธรรม ร้านเพชรและอัญมณี”…. โดยร้านเพชรที่จะผ่านมาตรฐานจะต้องได้มาตรฐานทั้งสินค้า บริการ และที่สำคัญที่สุดคือ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
โดยมี..ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐที่ปรึกษารองผบ.ตร.- ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและประธานกต.ตร.บก.น.1-สน.ชนะสงคราม ร่วมจัดสร้างมาตรฐานร้านเพชรและอัญมณีเพื่อผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีมาตราฐานราคายุติธรรมและมีหลักธรรมมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ !!

ขอขอบคุณ
– ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ
ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว /ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน
– ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ
ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ที่ปรึกษา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว /ประธาน กต.ตร.บก.น.1 /ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
สนับสนุนการทำข่าวสาร
ขอขอบคุณ
– ผอ.จารุวัฒน์ อ่อนเกิด
น.ส.พ.วงในสยาม และ เพื่อนข่าววงในสยามออนไลน์
เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *