ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ”เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย”ส่งเสริมบทบาทของชาวนาเพื่อการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน เนื่องใน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 5 มิ.ย.2562 !!

ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ”เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย”ส่งเสริมบทบาทของชาวนาเพื่อการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน เนื่องใน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 5 มิ.ย.2562 !!

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 4 มิ.ย.2562 ณ.ชั้น 14 A อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถ.สีลม กทม.ได้มีการแถลงข่าว ในโครงการ”ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” 

โดยมี
– นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์)
– นางสาวณัชชรีย์ นุธรรม (ผู้จัดการโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย)
– นางสาวธีรดา นามให (ผู้อำนวยการสมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม)
– นายณรงค์ กุลจันทร์ (ผู้แทนชาวนาจาก จ.มหาสารคาม)
ร่วมในการเสวนาถึงโครงการในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจาก

สื่อมวลชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมและฟังการเสวนาถึงการเปิดตัวโครงการในวันนี้โดยทาง ซีพี ออลล์ เตรียมจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับชาวนาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกๆปี

นายสุวิทย์ ได้กล่าวว่าโครงการ “ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและยกย่องชาวนา ผู้ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมในทุกด้าน โดยโครงการฯนี้ ซีพี ออลล์ ได้รับความร่วมมือจาก 2 องค์กร ได้แก่ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ที่จะร่วมกันพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการแปรรูปและกระจายผลผลิต อย่างสอดคล้องกับความต้องการตรงตามวิถีของผู้คนในสังคมและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนาคนอื่นๆในอนาคต และร่วมกับ สมาคมไทบ้าน จังหวัดมหาสารคาม เตรียมจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและองค์รวมโดยมีชาวนาเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมเครือข่ายชาวนาอื่นๆในจังหวัด เพื่อให้สังคมมีความรู้และเห็นคุณค่าของการผลิตและความหลากหลายของข้าวไทย กล่าวคือ “หากข้าวเป็นมากกว่าอาหาร ชาวนาก็เป็นมากกว่าแค่อาชีพคนปลูกข้าว เพราะชาวนาคือ อาชีพที่ปลูกความเป็นไทยให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ และเชื่อว่าชาวนามีศักยภาพที่ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาเป็นผู้ควบคุมและบริหารระบบการผลิต รวมถึงการกระจายผลผลิตข้าวและอื่นๆ อย่างมีคุณธรรมและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ทาง ซีพี ออลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่องชาวนาผู้ปลูกข้าว ปลูกความเป็นไทย นายสุวิทย์กล่าวในช่วงท้าย !!

ในโอกาสนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้เปิดตัวภาพยนต์โฆษณา “ชาวนา”(Farmer) ผ่านทางโซเชียลมีเดีย บอกถึงเรื่องราวของข้าว ที่สร้างความเป็นไทยในหลากหลายด้าน โดยสามารถเข้าชมภาพยนต์โฆษณา “ชาวนา” ได้ทาง https://www.facebook.com/cpall7 และทุกๆ 1 แชร์ จะมีค่าเท่ากับ 1 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวไร่ชาวนาในการทำเกษตรแบบบริสุทธิ์ ปลอดสารเคมี และเน้นใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสังคมและชุมชนต่อไป !!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *