กระทรวงพลังงานรุกเศรษฐกิจระดับชุมชน ลดใช้พลังงาน เพิ่มรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงพลังงานรุกเศรษฐกิจระดับชุมชน ลดใช้พลังงาน เพิ่มรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่


นาย ชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านพลังงานที่ครบวงจรสาามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตช่วยลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจโดยได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่ก๊ะหมู่ 3 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรไร่แฝกใหม่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ นายชำนาญพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าว ว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่กะได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน โดยมีการส่งเสริมเต่ามณฑลหรือเตาประหยัดพลังงานแบบ 2 กระทะทดแทนเตาแบบเดิม ซึ่งสามารถลดรายจ่ายและผลิตสินค้าได้มากขึ้นการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทั้งนี้ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อให้การตากหนังหมู และปลา ให้ถูกสุขลักษณะไม่มีปัญหาฝุ่นละอองแมลงและความชื้นทำให้เพิ่มคุณภาพสินค้าเพิ่มจำนวนรอบการผลิตได้มากขึ้น ลดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานโดยลดระยะเวลาในการใช้แก๊สหุงต้มในการรวมหนังหมูลงและสามารถลดต้นทุนได้ด้วยพลังงาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 2,000 บาทหรือปีแล้ว 24,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่แฝกใหม่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจ. เชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 3 คูณ 4 เมตรโดยสามารถเพิ่มคุณภาพผลิตสะพานปลาเพิ่มจำนวนรอบการผลิตได้มากขึ้นลดการสูญเสียชั้นตอนการผลิตทำให้การตากปลาใช้ระยะเวลาลดลงหรือตากปลา 1 วันเหลือแค่ครึ่งวันแล้วแต่ชนิดของปลาซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มได้ต่อยอดสร้างโรงชำแหละและอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อรองรับมาตรฐาน อย.ต่อไป

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น