จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาสำคัญของโลก 

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ซึ่งยุวพุทธิกสมาคม สำนักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น กิจกรรมครั้งนี้ได้อาราธนาพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสท่าตอน พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสัมโมทนียกถา พระมหาสกุล มหาวีรโร ผู้แทนคณะสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมหัวข้อ “ศาสนาพุทธเป็นมรดกโลก” จากนั้นได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 161 ราย นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีของสมาคมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายธรรมของเยาวชน หัวข้อ “วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ฯลฯ โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา หรือ “วันวิสาขะปูระณะมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ, การตรัสรู้, และการปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ต่างปีกัน ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชน จะเจริญพุทธานุสสติ รำลึกถึงพระอธิคุณและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบทอดพระพุทธศสนาให้คงอยู่สืบไป !!

คุณ มนู พุทธิมูล หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *