อบจ.พังงา จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อบจ.พังงา จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 18 เมษายน 2564 ที่วัดปาโมกข์ (วัดปากพู่) อ.กะปง จ.พังงา นายจารุวัฒน์ ตันสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเฌรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 8 โดยมี นายประกิจ ทองรงค์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอกะปง ผู้แทนคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน กล่าวรายงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จัดบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 รวม 15 วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน

ภาพข่าว บุญชม ประกอบแสง

คุณ ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผอ.ภ.8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น