พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัยแม่ทัพน้อยที่ 3 มารับตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัยแม่ทัพน้อยที่ 3 มารับตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.บส.ชน.)


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ในกองพันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.บส.ชน.)

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มีภารกิจการจัดและพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) เป็นองค์กรในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบ แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ปี 2562 – 2565 โดยในปี 2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) มีภารกิจในการควบคุม อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอชายแดนภาคเหนือ และพื้นที่อำเภอตอนใน ที่ต่อเนื่องของ จ.แม่ฮ่องสอน, จ.เชียงใหม่, จ.เชียงรายและจ.พะเยา

ตามที่ พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 (มทภ.3) ได้มีคำสั่งให้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 (ผบ. พล.ร.7) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.ปส.ชน.) ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้สร้างผลงานในการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดเป็นที่ประจักษ์ และสำเร็จลุล่วง ตามเจตนารมณ์ ของผู้บังคับบัญชา เป็นอย่างดีเยี่ยม และในปีงบประมาณ 2563 ได้มีคำสั่งให้ ท่านแม่ทัพน้อยที่ 3 (มทน.3) รับมอบภารกิจปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ผบ.ศป.บส.ชน.)/ ในปีงบประมาณ 2563

โดยมีกำหนดการ พิธีรับ – ส่งหน้าที่ระหว่าง พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 (มทน.3)/ ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป. บส.ชน.) (ท่านใหม่) และ พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 (ผบ.พล.ร.7)/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป. ปส.ชน.) (ท่านเก่า) เวลา 13.15 น. แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินทางเข้าสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช กองพันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน และพิธีลงนามเอกสาร เป็นเสร็จพิธี

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *