“ปฏิบัติการล่า ทำลาย เครือข่ายค้ายาเสพติด พิชิตกลุ่มกระทำผิดฟอกเงิน จากเหนือ (แม่อาย-ฝาง) จรดใต้ (สุไหงโก-ลก)”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ส. และ สำนักงาน ปปง.
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ปฏิบัติการล่า ทำลาย เครือข่ายค้ายาเสพติด พิชิตกลุ่มกระทำผิดฟอกเงิน
จากเหนือ (แม่อาย-ฝาง) จรดใต้ (สุไหงโก-ลก)”

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป6) ได้รับบัญชานำข้อสั่งการ นำสู่การปฏิบัติ โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วย ดำเนินการกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และตัดวงจรทางการเงิน โดยใช้ พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ.2542 ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
จากการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการดังกล่าว ตำรวจภูธรภาค 5, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการสืบสวนจับกุมเครือข่ายกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าของ
ยาเสพติดทางชายแดนภาคเหนือตอนบน ที่ได้มีการติดต่อขายยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ สามารถจับกุมกลุ่มเครือข่ายที่มีการสมคบค้าขายกันในลักษณะดังกล่าวจำนวน 4 คดี ได้แก่
1. วันที่ 8 พ.ค.2559 ด่านตรวจสบปราบ สภ.สบปราบ จว.ลำปาง จับกุม นายวิชาญ อินชัยและนาย
วิเชษฐ์ อินชัย พร้อมของกลาง เฮโรอีน 15.5 กิโลกรัม
2. วันที่ 8 พ.ค.2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ขยายผล จับกุม นายอุทัย แซ่ซวง
หรือ ทรวงเจริญกุล และ น.ส. เซ่าไหว่ แซ่ย่าง หรือเก๋ฯ พร้อมของกลาง เฮโรอีน 2.28 กิโลกรัม
3. วันที่ 14 พ.ย.2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส จับกุม นายรูดี สุหลง และ น.ส.ฮาซีกิม อับดุลเลาะห์ กับพวก รวม 4 คน พร้อมของกลาง เฮโรอีน 18.88 กิโลกรัม
4. วันที่ 11 พ.ค.2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส จับกุม น.ส.ฟารัส สาและ
และ นายธาวิน มะดีเยาะ พร้อมของกลาง เฮโรอีน 7.6 กิโลกรัม
แต่ยังมีกลุ่มเครือข่ายบางส่วนที่ยังไม่ถูกจับกุม จึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผล ดำเนินการทางบังคับใช้ทางกฎหมาย กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติม
ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.ชูรัตน์ ปานเหง้า ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร., พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล, พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ, พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์,
พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข, พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย, พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ
รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส.,
พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.วัชระ ทิพย์มงคล ผบก.ปส.3, พ.ต.อ.อดิศ เจริญสวัสดิ์, พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์, พ.ต.อ.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบก.ปส.3
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส., นายวิชัย ไชยมงคล, พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส., นายพรพัฒน์ สุวรรรณภูมิ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5
สำนักงาน ป.ป.ง. โดย พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ง., นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี 2 สำนักงาน ปปง., นายปิยะ ศรีวิกะ และนายวิทยาพร
จันทวาส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ปปง. วันนี้ได้บูรณาการกำลังเข้าดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจค้นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด ในพื้นที่ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติมีรายละเอียดดังต่อไปดังนี้
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน 8 ราย ได้แก่
ลำดับ ชื่อ สกุล ที่อยู่
หมายจับศาลอาญา
ลง 23 สิงหาคม 2562
1.นายปรีชา แสนลี่
172 ม.10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
375/2562
2.นายอำนาจ แสนลี่
536/37 ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จว.เชียงใหม่
377/2562
3.นายสมเจต แสนฟู่
220 ม.10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
378/2562
4.นายปริญญา หมื่นอภัย
175 ม.8 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
379/2562
5.น.ส.ศิริวรรณ วงค์สา
26 ม.9 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
380/2562
6.นายศุภกร ภารสวัสดิ์
24 ม.14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
381/2562
7.นายนัฐพงษ์ หมื่นอภัย
158 ม.8 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
382/2562
8.นายเชาวสิทธิ์ แก้วกองมา
16 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน
383/2562
โดยกล่าวหาว่ามีความผิดฐาน สมคบกันกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน
ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่
– หจก.วรรณศิริ สาขา 1 สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
– หจก.วรรณศิริ สาขา 2 ถนนเลี่ยงเมืองฝาง อ.ฝาง จว.เชียงใหม่
– อาคารพาณิชย์ จำนวน 5 คูหา
– ที่ดิน จำนวน 22 แปลง
– เงินสด จำนวน 324,280 บาท
– รถยนต์ จำนวน 47 คัน
– รถแบ็คโฮ จำนวน 3 คัน
– รถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คัน
– เรือยนต์ จำนวน 1 ลำ
– อาวุธปืน จำนวน 3 กระบอก
– ทองรูปพรรณ จำนวน 20 รายการ
– เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ
– ม้า จำนวน 4 ตัว
– สุกร จำนวน 45 ตัว
และทรัพย์สินอื่นๆ รวมจำนวน 220 รายการ มูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท
****************************************************
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสอดส่องผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599, สายด่วน 191, line@inthanon1(ผบช.ภ.5) และ Application Police I lert U ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมต้องมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ต่อไป !!

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *