“กอ.รมน.กทม.(ท)!!บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 “ลงพื้นที่ตรวจสอบจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย” ณ สถานประกอบการชื่อดัง ย่านสายไหม !!

“กอ.รมน.กทม.(ท)!!บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 “ลงพื้นที่ตรวจสอบจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย” ณ สถานประกอบการชื่อดัง ย่านสายไหม !!

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 21.00 น.ที่ผ่านมา

กอ.รมน.กทม.(ท) ได้รับการประสานงานจากสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5 แจ้งว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล ว่าที่ร้าน ชิลล์บาร์

ซึ่งเปิดเป็น ร้านบาร์เบียร์และเล่นดนตรีสด มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ขอให้

กอ.รมน.กทม.(ท)บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจับกุม กอ.รมน.กทม.(ท)โดยพล.ต.มนัส จันดีรอง ผอ.รมน.กทม.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.กทม.(ท)บูรณาการประสานงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

จนท.กอ.รมน.กทม.(ท)

-ร้อย.รส.เขตสายไหม (ส.พัน.2)
-จนท.สน.สายไหม
-จนท.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
-โดยมีสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เป็นเจ้าภาพหลักลงพื้นที่ตรวจสอบจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย ที่ร้านดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ที่ ระหว่างซอยสายไหม 49 และสายไหม 49/1 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการปฎิบัติ สามารถจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย จำนวน 8 คน

หญิง 5 คน ชาย 3 คน ดังนี้

ผู้ต้องหามีเอกสารหลักฐานประจำตัว จำนวน 5 รายดังนี้

1.MR.PHOUMIPHAK SING เพศชายอายุ 32 ปีสัญชาติลาว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ P 190 5691

2.MISS.KONGLATSAVONG VILATH เพศหญิงอายุ 20 ปีสัญชาติลาวถือหนังสือเดินทางเลขที่ P 215 6599

3.MR.NGUYEN VAN SINH เพศชายอายุ 31 ปีสัญชาติเวียดนามถือหนังสือเดินทางเลขที่ C 678 1354

4.MR.VO THAI DUONG เพศชาย อายุ 18 ปี สัญชาติเวียดนาม ถือหนังสือเดินทางเลขที่C 1812 261

5.MISS.NGUYEN THI NGUYET เพศหญิงอายุ 21 ปีสัญชาติเวียดนามถือหนังสือเดินทางเลขที่ C 611 5670

ผู้ต้องหาที่ไม่มีเอกสาร หรือหลักฐานประจำตัว จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวจ๊ะ เพศหญิงอายุ 22 ปีสัญชาติเวียดนาม ไม่มีเอกสารประจำตัว ผู้ถูกจับกุมสามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ เข้าใจทุกประการและยอมรับว่าตนทำงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟในร้านดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา 2 เดือน ทำงานตั้งแต่เวลา 17.00 นถึงเวลาประมาณ 01.00 น ของวันถัดไปซึ่งตนเองทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

2. นางสาวจาง เพศหญิงอายุ 31 ปี สัญชาติเวียดนามไม่มีเอกสารประจำตัวผู้ถูกจับกุมสามารถฟังและพูดภาษาไทยได้เข้าใจทุกประการและยอมรับว่า ตนทำงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ ที่ร้านดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา 10 วัน ทำงานตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 นถึงเวลาประมาณ 02.00 นของวันถัดไปซึ่งตนทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ผู้ต้องหามีเอกสารประจำตัวแต่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 1 รายคือ

1.MISS.KONGLATSAVONG LAYSAMY เพศหญิงอายุ 17 ปีสัญชาติลาวถือหนังสือเดินทางเลขที่ P 205 1088

เพื่อดำเนินคดีกับรายงานความผิดตามกฎหมาย ส่งตัวที่ สน.สายไหม ทั้งหมด 8 คน จำนวน 3 ข้อหา คือ

1.เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 8 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)
2.เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561)
3.เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 81 ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2561)

ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าของร้านชิลล์บาร์ในฐานะนายจ้าง ผู้รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานตาม มาตรา 9 ประกอบ มาตรา 102 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ หากพบว่าการกระทำใดทั้งของคนต่างด้าว และนายจ้างเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 หรือกฎหมายอื่นใดพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะกล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนกว่าคดีจะถึงที่สุด!!
ขอขอบคุณ @ คุณ สะมะบัติ น.ส.พ.เดลิมิเร่อร์ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *