แถลงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ศปอส.ตร.และ ศปฉช.ตร.ในรอบปี พ.ศ.2561

“ แถลงผลการปฏิบัติของศูนย์ ศปอส.ตร. และ ศปฉช.ตร. ในรอบปี พ.ศ.2561 ”
ตามนโยบายของรัฐบาล มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ , การฉ้อโกงประชาชน และการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย

กำหนด เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ศปอส.ตร.) และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฉช.ตร) ซึ่งอำนวยการโดย พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม., พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผบช.ทท., พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. 

ทั้งนี้ในรอบปี พ.ศ.2561 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฉช.ตร) ได้ทำการปราบปรามอาญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเป็นจำนวนมาก โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)
สถิติเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปอส.ตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน

การดำเนินการในข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน/แชร์ลูกโซ่”
รับเรื่องร้องเรียน ทั้งหมด จำนวน 75 คดี ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 32 คดี คงเหลือ 43 คดี
ผู้เสียหายทั้งหมด จำนวน 1,401 ราย
ผู้ต้องหาทั้งหมด จำนวน 154 ราย
จับกุมแล้ว จำนวน 134 ราย
มูลค่าความเสียหายทั้งหมด 428,497,744 บาท
ส่งเรื่องให้ ปปง. เพื่อทำการยึดทรัพย์แล้ว จำนวน 16 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สินที่อายัด/ รออายัดรวม จำนวน 397,635,520 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฉช.ตร)

รับแจ้งจากประชาชน จำนวน 21,383 ราย ดำเนินคดี 64 ราย ในนามศูนย์ ศปฉช.ตร.
ดำเนินการคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน 6 ครั้ง
คืนโฉนดให้กับประชาชน จำนวน 14,975 ราย
โฉนดที่ดิน 11,805 ฉบับ (36,990 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา)
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 16,000 ล้านบาท!!

ขอขอบคุณ พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.สนับสนุนข้อมูลภาพ/ข่าวสารสายด่วน 1178 !!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *