ท่าน ผู้การปิ่น สั่งติวเข้มให้กับข้าราชการตำรวจ ตรวจควันดำ

ท่าน ผู้การปิ่น ติวเข้ม ต้องชัดเจนและโปร่งใส การจัดการอบรมเจ้าหน้าที่งานตรวจมลภาวะ จากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดควันดำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Read More